Spolek Vltavan v Praze

Vltavan v Praze je nejstarším existujícím profesním spolkem. Byl založen 11. června 1871 v pražském Podskalí s názvem „Vzájemně se podporující spolek plavců, rybářů a pobřežných Vltavan“.

Z důvodu velké výstavby vodních děl na řece Vltavě došlo v polovině minulého století k postupnému útlumu až k úplnému zániku voroplavby. Přesto spolek přetrval až do dnešních časů díky obětavosti, vlastenectví a úctě jeho členů k dlouholetým tradicím spolku. Jeho členové žijí bohatým kulturním a společenským životem v Praze, zejména na území Prahy 2. O vážnosti spolku hovoří i to, že pražští primátoři se stávají jeho čestnými členy.

V současnosti se Vltavani prezentují zejména oblíbenými plesy. Ve spolupráci s Pražskou paroplavební společností organizují různé společensko-kulturní akce, zejména Podskalská setkání s veřejností. Ta jsou spojena s prohlídkou exponátů Podskalského muzea na Výtoni, kde může veřejnost obdivovat historii a dovednost podskalských vorařů, jakož i vznik a vývoj paroplavby na řece Vltavě.

Důležitou součástí Vltavana v Praze je také spolupráce s ostatními vltavanskými spolky (Purkarec, Štěchovice a Davle), s kterými byl vytvořen společný spolek „Vltavan Čechy“, jež reprezentuje vltavanskou veřejnost i v zahraničí. To potvrzuje členství v mezinárodní vorařské asociaci a účast na jejich akcích.

frontBGNemalou a významnou část činnosti spolku představuje součinnost a podpora společnosti hendikepovaných občanů pod názvem „S tebou mě baví svět“, jakož i spolupráce s dalšími, jako klubem „Za starou Prahu“, a spolkem českých Baráčníků.