140. reprezentační ples

Spolek Vltavan v Praze se připravuje oslavit 140. výročí trvání spolku. Rok oslav zahájil 28.ledna 2011 reprezentačním plesem v Národním domě na Smíchově.

Stafáž

Tradice spolkových plesů trvala po celých 140 let trvání. V den konání plesu se vpodvečer sešli bratři a sestry, kteří se podíleli na výzdobě sálu. Úderem devatenácté hodiny začínají přicházet první návštěvníci jubilejního plesu. Vítá je špalír krojovaných bratří a sester. U vchodu do předsálí obdrží každý návštěvník „připínku“ za kterou daruje do krabičky nějaký menší obnos. Co je ,,přípínka“? Připínka je již několikátý ples dílem sestry Lexové, která zapojí svoji fantazii a dílo je na světě.V letošním roce byla přípínka složena z červené a bílé stužky na které byl přišit bílý knoflík s natištěnou kotvičkou.

Ve dvacet hodin začala hrát dechová kapela Křídlovanka, která se po půl hodině střídala s taneční skupinou pana Štědroňského. Před slavnostním zahájením plesu nám taneční pár ze Zbraslavi zatančil ukázku klasických tanců.

Pohled na sál

Devátá hodina večerní je vždy dobou očekávání, kdy se seřadí šik krojovaných bratrů a sester v čele se spolkovými prapory a za zvuku písně ,,Když si pražští chlapci vyjdou….“ napochodují bratři a sestry vltavani na taneční parket. Slova se ujímá předseda spolku bratr Jaroslav Červený a zahajuje jubilejní 140. ples spolku Vltavan v Praze. Vítá přítomné dámy a pány a také starostu MČ Prahy 2 pana Ing. Jiřího Palusku, starostu MČ Prahy 5 Mudr. Radka Klímu, ředitelku Muzea hl.m. Prahy paní Zuzanu Strnadovou, za Vyšehradskou kapitulu děkana pátera Antona Otteho, zástupce Povodí a další vzácné hosty. Po oficiálním zahájení plesu zazněla hymna Vltavanů ,,Čechy krásné, Čechy mé“. Při každém plesu, kdy zazní tato píseň návštěvníci povstanou a ve stoje vyslechnou po několik let zakázanou, ale přesto vždy na plese hranou hymnu. Poté bratři a sestry za zvuku písně ,,Když si pražští chlapci vyjdou…“ opouští taneční parket.

Nástup

Přichází taneční pár ze Zbraslavi a tančí latinsko-americké tance. Po ukázce latiny už se na parketu točí taneční páry z řad návštěvníků plesu. V zákulisí tanečního parketu připravují sestry vltavanky čokoládové medaile na dámskou volenku. V půl jedenácté večer přivezou zavěšené čokoládové medaile doprostřed tanečního parketu a skupina pana Štědroňského hraje dámám, které žádají pány o tanec. Za tanec potom koupí partner partnerce čokoládovou medaile. Někdo koupí jednu, jiný pět a po vyprodání medailí nastává počítání vytančených medailí. Pro budoucí Miss plesu, první i druhou vicemiss jsou připraveny šerpy, dort a šampaňské víno. Pro Miss plesu je navíc připravena putovní korunka. Po korunovaci nastávají poslední dvě hodiny 140. jubilejního plesu. V poslední půlhodině před druhou hodinou ranní nastává úklid výzdoby sálu a návštěvníci plesu opouští prostory Národního domu na Smíchově. Skončil nám 140. jubilejní ples, který byl první akcí v jubilejním roce. Pro pár členů, kteří mají svůj spolek rádi a podílejí se na přípravě zdárném průběhu plesu však práce nekončí. Nyní musí napnout své síly k hlavním oslavám, které se budou konat 11. června 2011 na náplavce v Podskalí. Ve chvíli,kdy budou za námi hlavní oslavy začne příprava na 141. reprezentační ples v roce 2012. Na tomto místě se sluší poděkovat členům, kteří se podíleli na přípravě a zdárném průběhu plesu, ale hlavně také těm, kteří si zakoupili vstupenku a tím spolek podpořili.