141. reprezentační ples spolku Vltavan v Praze

Tak jako po několik let zpátky pořádá spolek poslední pátek měsíce ledna reprezentační ples.


141. ples 01V pořadí již 141. ples se koná 27. ledna 2012. V podvečerních hodinách se na Výtoni v archivu schází bratři praporečníci s bratrem kulturou a archivářem v jedné osobě, aby připravily prapory a odvezli do Národního domu na Smíchově.
Je potřeba dopravit do místa konání plesu také loga sponzorů, čokoládové medaile na dámskou volenku a vlajkoslávu na výzdobu sálu.
V Národním domě ve vrátnici čekají bratři a sestry, aby pomohli odnést vše do klubovny č.7, kde budeme mít po celý večer prostor pro přípravné práce pro zdárný průběh plesu.

Začíná výzdoba sálu, číslování stolů, kde kromě čísla nacházíme také program spolkových akcí v roce 2012 a také vltavanskou hymnu ,,Čechy krásné, Čechy mé“. V letošním roce je novinkou tisk hymny a věříme, že spolu s námi budou zpívat i přítomní návštěvníci plesu.

141. ples 02Sestry, které mají na starosti ,,připínky“ si připravují prostor před vchodem do sálu, kde budou příchozím za dobrovolný příspěvek připínat plastikové kotvičky nebo lodní uzle na trikolóře.
V devatenáct hodin přichází první hosté a také se připravuje kapela. K tanci a poslechu hrají dvě hudby. Dechová kapela Křídlovanka a taneční skupina pana Štědroňského. Kapely se střídají po půl hodině. Ve dvacet hodin zahajuje ples kapela Křídlovanka. Před půl devátou bratr Smaha s partnerkou předvádí první část předtančení a to ,,Vídeňský valčík“ a ,,Čardáš“.

Bratři a sestry se připravují v předsálí ke slavnostnímu průvodu. Slavnostní prapory jsou připraveny a moc nás těší, že v letošním roce s námi v průvodu půjdou i krojovaní vltavané z Davle,Štěchovic a Purkarce. Celkem 14 bratrů a sester obohatí náš slavnostní nástup. Úderem 21 hodiny za zvuku písně ,,Když si pražští chlapci vyjdou…“ vchází průvod na taneční parket.

141. ples 03
Předseda spolku bratr Červený přivítáním hostů a poděkováním sponzorům zahajuje ples. Zní vltavanská hymna, přítomní povstanou a mnozí se zpěvem přidávají k sólistům kapely Křídlovanka. Po slavnostním odchodu ze sálu je připravena druhá část předtančení, které provede pan Marek s partnerkou. V průběhu celého večera jsou v prodeji nabízeny spolkové odznaky a publikace připravené ke 140.výročí trvání spolku.

Chvilku je čas k vydechnutí než se budou připravovat čokoládové medaile na dámskou volenku. Dámská volenka začíná o půl jedenácté a během půlhodiny jsou medaile rozebrané.

141. ples 04
Začíná počítání medailí, které si dámy vytancovaly a úderem půlnoci nastává vyhlášení Miss plesu 2012. Odměnou je pro první Miss šerpa s putovní korunkou, láhev sektu a poukaz do kosmetického salonu ,,Jafra“ majitelky paní Nevšímalové.

141. ples 05Také I. a II. vícemiss obdrží sekt a poukaz do salonu. Díky majitelce salonu jsme mohli odměnit ještě tanečnice na 4. a 5. místě poukazem. Oproti jiným letům byla změna v tom, že místo ovocných dortů, které vždy zajistila sestra kontrolorka jsme využili možnosti nabídky paní Nevšímalové a použili jsme poukaz do kosmetického salonu.

Poté již zbývá hodinka na tanec, mnoho návštěvníků již sál opustilo, také delegace spřátelených spolků odjeli. Mezi posledními se loučila delegace z Purkarce, která to má daleko a čekala jí více jak dvouhodinová cesta domů. Po odehrání poslední skladby bratři uklidili sál a rozešli jsme se domů. 141.první ples skončil a myslím, že díky štědrým dárcům ať od organizací či jednotlivců nedopadl špatně. Pro naše členy byl pracovní a tak teď budeme navštěvovat spřátelené spolky, abychom se bavili.
Nebude trvat dlouho a začne se připravovat další spolkový ples, v pořadí již 142.

Připravila jednatelka spolku Bohunka Štěpánková (foto br. Kahánek)