80 let Obce Baráčníků Karlín Jana Žižky z Trocnova

Rychtářkou OB Karlín tetičkou Gabryšovou byl spolek Vltavan v Praze pozván na oslavy 80 let trvání OB Karlín.

Delegace v počtu sedmi členů v čele s předsedou spolku bratrem Červeným a s primátorským praporem navštívila Veleobci baráčníků, kde se oslavy konaly.

Po zahájení, které provedl ponocný zapálením připravených svíček u stolu čelních představitelů obce a také u stolku, kde byla kytička a svíčky jako vzpomínka na zesnulé sousedy a tetičky. Tetička rychtářka poklepem Rychtářského práva zahájila slavnostní zasedání. Po nástupu praporů, kde nechyběl ani náš spolkový prapor jsme za zvuku melodie písně ,,Čechy krásné“ a přednesu veršů, které připravila tetička Eva Nováková jsme uctili památku zemřelých.

Poté tetička rychtářka přivítala přítomné zástupce obcí a žup a příznivce baráčníků. Předala slovo syndikovi obce sousedu Sommerovi, který přednesl zprávu o historii obce. Na závěr slavnostního zasedání byli za svoji práci odměněni sousedé a tetičky ,,Pamětním listem“. Také náš spolek za dlouholetou spolupráci obdržel ,,Pamětní list“ při příležitosti 80 let trvání OB Karlín. Na úplný závěr jsme si všichni zazpívali ,,Ta naše písnička česká“ a při hudbě kapely pana Štědroňského jsme se bavili až do 18 hodin.

V průběhu odpoledne nám byly nabídnuty lístky do tomboly a nutno říci, že i pohoštění bylo bohaté. A co by to bylo za baráčnickou oslavu, kdyby nezazněly tolik oblíbení ,,Sokolíci“, což je píseň ,,6.července“. Oslavy obce se vydařily a je třeba jen si přát, aby obec žila dál a udržela baráčnickou tradici.