Mezinárodní setkání vorařských spolků na Šumavě

V sobotu 6. července 2013 se vydaly početné delegace všech vltavanských spolků – z Prahy, Davle, Štěchovic a Purkarce na slavnostní oficiální zakončení mezinárodního setkání vorařských spolků na Šumavu – na Jelení vrchy u Nové Pece a do Prachatic.


Tři prapory pražských vltavanůToto tradiční setkání probíhalo již od čtvrtka 4. července prezentací jednotlivých spolků a pokračovalo v pátek přejezdem do rakouského Schläglu, kde byli účastníci přivítáni v premonstrátském klášteře opatem Martinem Felhterem a zástupcem zemského hejtmana, zemským poslancem Georgem Eckerem. Delegace jednotlivých spolků potom odešly na Valnou hromadu Mezinárodní vorařské asociace a ostatní účastníci si prohlédli klášterní pivovar. Odpoledne se přemístili opět na českou stranu do Zadní Zvonkové, kde přihlíželi plavení dříví na nově zrekonstruované části plavebního kanálu.

Slavnostní zahájeníV sobotu začínali účastníci srazem na Jeleních vrších, kde se k tomuto mezinárodnímu setkání připojily i naše spolky sdružené ve Vltavanu Čechy. Po příjezdu všech účastníků jsme se pěšky přesunuli k hornímu portálu Schwarzenberského kanálu. Tam nás přivítal pořadatel celého setkání p. Hynek Hladík s prezidentem mezinárodní vorařské asociace Angelem Portetem z Katalánska. Po pásmu pohádek a bajek z obou stran Šumavy jsme se opět vrátili na Jelení Vrchy, kde po plaveckém obědě pokračoval program pásmem souborů Libín-S a Volkstanzgruppe Böhmerwald z Lince. Na závěr tohoto pásma předal prezident Mezinárodní vorařské asociace Angel Portet starostovi Nové Pece p. Jakubu Koželuhovi diplom s prohlášením obce za mezinárodně uznávanou plaveckou obec s právem užívat vlajku mezinárodní asociace.

Příchod pražských vltavanůV podvečer jsme se přesunuli do Prachatic k slavnostnímu průvodu městem. Na historickém Parkáně pak pokračoval závěrečný ceremoniál celého setkání, při kterém p. Hynek Hladík předal zástupcům litevského Strenče symbol mezinárodní asociace putovní vlajku. Po závěrečné večeři a předávání darů organizátorům jsme odjeli zpět do Štěchovic, Davle a Prahy.

Ostatní členové tohoto setkání ještě v neděli navštívili Český Krumlov a položili květiny k pamětní desce stavitele Schwarnzenberského kanálu Josefu Rosenaurovi.

Pražští vltavané

Předání putovní zástavy

Zástupci Schiltachu