Mše za krále Vratislava na Vyšehradě

První pozvánku v roce 2012 obdržel spolek Vltavan od Královské kolegiátní kapituly na Vyšehradě.


Jsme zváni na ,,Slavnostní mši za prvního českého krále Vratislava“. Současně s touto pozvánkou zve po skončení bohoslužby do Vratislavova sálu ředitel kapituly JUDr. Jan Kotous na přípitek na rozloučenou spojený s odchodem pana ředitele do důchodu.

Po půl čtvrté hodině odpolední se schází jedenáct členů spolku se spolkovým praporem před Bazilikou sv.apoštolů Petra a Pavla na Vyšehradě. Před šestnáctou hodinou přijíždí na Vyšehrad kardinál Miloslav Vlk, který mši bude celebrovat.

Zvony na kostelní věži odbíjí čtvrtou hodinu odpolední a v chrámu před sakristií se řadí průvod, který prochází postraní boční lodí do hlavní lodě před hlavní oltář. Probošt kapituly mons.Otte vítá kardinála Miloslava Vlka a prosí, aby se ujal odsloužení mše svaté za krále Vratislava při příležitosti 920 let od jeho úmrtí. Kardinál Miloslav Vlk děkuje za pozvání a přivítání a slouží slavnostní mši.

Po skončení mše odchází členové spolku do Vratislavova sálu na přípitek. Probošt kapituly mons.Otte čte dlouhý výčet zásluh o vybudování kapituly dlouholetého ředitele JUDr. Jana Kotouse. Také spolek se připojuje a děkuje za spolupráci a podporu spolku. Poté se ujímá slova ředitel JUDr.Kotous a děkuje všem spolupracovníkům, kteří s ním více jak dvacet let táhli pomyslnou káru kapituly. Po slavnostním přípitku se v družném hovoru baví všichni přítomní. Po téměř dvou hodinách odchází poslední člen spolku s poděkováním Vyšehradské kapitule za pozvání a s přáním další spolupráce.