Oslavy 140. výročí založení spolku Vltavan v Praze

V sobotu 11.června 2011 přesně na den, kdy byl v roce 1871 založen v hospodě ,,U Hejduků“ podpůrný spolek plavců, vorařů, pobřežních, rybářů a obchodníků se dřevem byly připraveny oslavy 140.výročí založení spolku Vltavan v Praze.

Hlavní část oslav se konala na vltavské náplavce, kde se již v 6 hodin ráno sešli bratři a sestry, aby připravili prodejní stánky, tombolu, občerstvení a vše co bylo potřeba k zajištění důstojných oslav významného výročí spolku.

Oslavy 140. výročí spolku

Po sedmé hodině ranní se schází na Výtoni před budovou bývalé celnice krojovaní členové a hudebníci kapely Křídlovanka, aby probudili Podskalí ranním budíčkem. Vítrání hostů Po projití ulic v Podskalí byla položena kytička u pamětní desky, která byla připevněna na dům, kde byl původně spolek založen při 135. výročí založení spolku. Za zvuku státní hymny byla na stožár, který je před budovou dnešního muzea na Výtoni vztyčena státní vlajka. Před půl devátou se krojovaní bratři a sestry postavili do špalíru v parku Na hrobci, aby jako první přivítali delegaci bratrského spolku z Davle.

Vítání hostů

Bratři a sestry přichází se svoji kapelou průvodem od Palackého mostu. Po podání hlášení bratra předsedy Dolejšího z Davle, vítá předseda našeho spolku bratr Červený početnou delegaci z Davle a přeje pěknou zábavu při oslavách spolku. hosté Poté následuje přivítání vltavanské delegace ze Štěchovic a Purkarce, kteří přicházejí společně se spolkovou kapelou Štěchovic. Také předseda spolku ze Štěchovic bratr Zikán podává hlášení o početné delegaci, která přijela na oslavy. Nakonec z bratrských spolků podává hlášení za nejmladší spolek nejmladší předseda bratr Bárta z Purkarce. Po přivítání spolku Dělnické besedy Havlíček z Řevnic vedenou předsedou bratrem Kutmanem vítáme ještě delegaci baráčníků vedenou sousedem Hochem.

Hosté

Nadešla chvilka na občerstvení a v půl desáté za asistence Městské policie a Policie na koních se začíná řadit průvod, který úderem desáté hodiny prochází ulicemi Podskalskou, Vyšehradskou, Na Moráni do kláštera v Emauzách, kde se průvod rozdělí na dvě části. Jedna část průvodu zůstává na slavnostní schůzi, druhá část průvodu odchází přes Palackého náměstí na vltavskou náplavku, centra spolkových oslav. V sále emauzského kláštera probíhá slavnostní schůze ke 140.výročí založení spolku.

Průvod

Po slavnostním nástupu spolkových praporů za zvuku fanfár muzikantů z kapely Křídlovanka a zvuku státní hymny je slavnostní schůze zahájena předsedou jubilejního výboru bratrem Janem Novákem. Slovo předáno předsedovi spolku bratru Jaroslavu Červenému, který přivítal přítomné hosty. Po uctění památky zesnulých bratrů, sester a čestných členů minutou ticha za zvuku melodie ,,Vltavo,Vltavo…“ odchází delegace spolku s věnci na hřbitovy, kde odpočívají členové spolku, kteří odešli z našich řad.

Následuje jednatelská zpráva o činnosti spolku za uplynulých pět let. Po vyslechnutí zprávy se ujímá slova opět předseda jubilejního výboru bratr Novák a předáváme spolková vyznamenání navrženým členům bratrských spolků, našeho spolku a pamětní listy sponzorům a organizacím, které s námi spolupracují. Z organizací pozvaných na slavnostní schůzi je přítomna pouze ředitelka Muzea hl.města Prahy a zástupce Pražské vodohospodářské správy. Po předání ocenění následují zdravice hostů a závěr jednání. Po odchodu praporů za zvuku slavnostních fanfár hosté opouštějí sál v Emauzách a odcházejí průvodem přes Palackého náměstí na vltavskou náplavku, kde za zvuku tří spolkových kapel, které se střídají ve vyhrávání je odpolední veselice.

K jubilejním výročím vždy po pěti letech patří také odhalení slavnostního tabla. Bratr předseda Červený se sestrou Vaníčkovou provedli slavnostní odhalení tabla a tím skončila oficiální část oslav 140.výročí založení spolku Vltavan v Praze.

Na parníku

Díky Pražské paroplavební společnosti, která nám zdarma při příležitosti oslav pronajala parník Vyšehrad se ještě návštěvníci oslav mohli ve dvouhodinové projížďce projet po řece Vltavě. Kolem šesté hodiny večerní odjely spolkové delegace z Davle, Štěchovic a Purkarce a také bratři a sestry z Řevnic.

Hudba Křídlovanka

V tanečním reji Spolková kapela Křídlovanka hrála téměř do osmé hodiny večerní a pak už pro nás nastal úklid a uvedení náplavky do původního stavu, protože druhý den ráno zde jsou další akce.

Tanec

Sluší se poděkovat jubilejnímu výboru za vedení předsedy bratra Nováka za více než roční práci, kterou věnovali přípravám jubilejních oslav, sponzorům a dárcům, kteří přispěli na spolkové oslavy, magistrátu hlavního města Prahy, který přispěl a převzal Záštitu nad oslavami, Městské části Prahy 2 za příspěvek a převzetí Záštity panem starostou, Pražské vodohospodářské správě, krajance Haně Šulcové-Caputo za finanční dar a také paní Květě Šipanové za finanční příspěvek. Nelze zapomenout také na finanční příspěvky našich členů protektora spolku bratra Vopravila, bratra Brzáka, majitele firmy Nako Kolín a v neposlední řadě všem členům spolku, kteří přispívali po dobu několika let do jubilejního fondu finančními příspěvky i věcnými cenami do tomboly jak na trvání tak na parníky.

Oslavy 140.výročí založení spolku se vydařily, počasí nám přálo a věříme, že i veřejnost zaznamenala, že spolek Vltavan žije. Oslavy spolku v jubilejním roce ukončí 22.září ,,Taneční parník“ s projížďkou po řece Podskaláků Vltavě.