Valná hromada spolku Vltavan v Praze

Přesně na den po 140 letech od první Valné hromady spolku Vltavan v Praze se 21.ledna 2012 schází členové spolku v restauraci ,,U Libuše“, kde se od 13 hodin koná Valná hromada.


Valná hromada 2012 - 01Není to tak jako před 140 lety v restauraci ,,U Hejduků“, ale nedaleko od místa prvního konání spolkové Valné hromady.
Při příchodu se členové zapisují u prezence, kde proti podpisu obdrží program Valné hromady, plán činnosti pro rok 2012 a také kandidátku členů navržených do správního výboru spolku. Volby správního výboru se konají každý rok. Návrh kandidátky je členům předložen při prosincové členské schůzi s možností vyjádření k doplnění. Čeká se na účast nadpoloviční většiny členů, aby byla Valná hromada usnášení schopná.

Valná hromada 2012 - 02Po půldruhé hodině odpolední zahajuje předseda spolku bratr Červený jednání Valné hromady. Přítomno je 51 členů spolku a 27 hostů spřátelených spolků. Předseda spolku předkládá ke schválení navržený program jednání, dále návrh volební a návrhové komise. Vše je přítomnými odsouhlaseno.
Poté minutou ticha uctíváme památku zesnulých členů od Valné hromady v roce 2011 do dnešního dne.

Následuje přivítání hostů a je předáno slovo jednotlivým funkcionářům, kteří předkládají Valné hromadě výroční zprávy. Po zprávě jednatelské, pokladní, které jsou obsáhlejší následují ještě zprávy sestry hospodářky a sestry kontrolorky.

Před volební přestávkou skládá 8 nových členů spolku slavnostní slib do rukou předsedy bratra Červeného.

Valná hromada 2012 - 03

Následuje přestávka ve které jsou provedeny volby nového správního výboru. Po přestávce vyhlásila předsedkyně volební komise výsledky voleb. Bylo vydáno 51 kandidátek, po volbách se vrátilo 41 kandidátek bez úprav, 8 bylo pozměněno a 2 se nevrátily vůbec. Staronový výbor byl zvolen beze změn, tak jak byl navržen. Znova zvolený bratr předseda poděkoval za důvěra a popřál všem nově zvoleným funkcionářům hodně zdraví a chuť do spolkové práce.

Valná hromada 2012 - 04Následovaly zdravice hostů z Davle, Štěchovic, Purkarce, od Handicap lyceum Praha a domova Ráček, Jednoty kominíků a baráčnických obcí. Před krátkou diskusí dostal slovo bratr protektor, který odjížděl na zasněženou Vysočinu. Na závěr předložil předseda návrhové komise návrh usnesení z jednání Valné hromady, který byl všemi přítomnými přijat. Následoval závěr jednání a byla podávána výborná svíčková omáčka s knedlíkem.

Valná hromada 2012 - 05Poté zahrála hudba k poslechu a našli se i páry, které si ve stísněném prostoru zatančili. Okolo půl šesté muzika dohrála a rozcházeli jsme se k domovu.

První větší a důležitou spolkovou akci máme za sebou a teď budeme jenom navštěvovat plesy a Valné hromady v Davli, Štěchovicích, Purkarci a Řevnicích.

Připravila jednatelka spolku Bohunka Štěpánková (foto br.Kahánek)