Vánoční setkání v Podskalí

Momentky z Benefičního koncertu na obnovení varhan v kostele Panny Marie a českých patronů v Emauzském opatství, z pátku 16. 12. 2011.

001

002

003

004

005

006