Vernisáž výstavy Vltava a Podskalí z archivu spolku Vltavan v Praze

Dne 23. července 2014 se uskutečnila u Podskalské celnice na Výtoni velmi zdařilá vernisáž výstavy, kterou s Muzeem hl. m. Prahy uspořádal Spolek Vltavan v Praze. Výstava v prostorách Podskalské celnice potrvá do 26.4.2015.


Vernisáž Výtoň 01Možná dvě stovky návštěvníků za krásného počasí přivítala ředitelka Muzea hl. m. Prahy Zuzana Strnadová a pozdravila je i starostka MČ Prahy 2 Jana Černochová, která nad výstavou převzala záštitu. Krátce přiblížil vznik i obsah výstavy její autor – člen spolku Vltavan v Praze – Jiří Mejstřík.

Vernisáž Výtoň 03Účastníci vernisáže si po té výstavu prohlédli. Části prezentující výtvarná díla, která spolku věnovali přímo jejich autoři nebo další dárci (jmenujme díla např. od J. Otčenáška, J. Boudy, J. Kiliána, P. Rileyho) dominuje jednak soubor obrazů od Jindřicha Stehlíka věnovaný Povltaví a také osmimetrové panorama Podskalí od Jaroslava Daňka. V dalších místnostech expozice jsou panely se stručnou historií spolku, portréty „otců zakladatelů“ a ve vitrínách řada předmětů ze života Podskaláků – plavců a předmětů spojených přímo se spolkovým životem nebo jejich členy, vč. spolkového kroje a výletního praporu.

Vernisáž Výtoň 04Spolek Vltavan děkuje všem, kteří přispěli pomocí, podíleli se na instalaci výstavy i jejím zahájení, děkuje paní starostce J. Černochové a sestrám a bratrům z dalších vltavanských spolků za účast. Snad jen neomalenost malé skupiny návštěvníků, kteří se často vydávají i za novináře apod., svou chtivostí při vskutku bohatém občerstvení připraveném spolkem Vltavan, bylo malým kazem, který si však zaslouží zmínku a napříště možná již i razantnější zásah.

Série fotografií od J. Veselého (HCL) Praha a J. Přikryla (Mare-Czech) přibližuje povedené prostředí a bohatou účast na vernisáži.

Připravil J. Mejstřík

Pozvanka vernisáž Výtoň

Vernisáž Výtoň 05

Vernisáž Výtoň 06

Vernisáž Výtoň 07

Vernisáž Výtoň 02