Vítání prvňáčků ve škole ve Vratislavově ulici

První školní den v letošním roce byla obnovena tradice vítání prvňáčků u školy ve Vratislavově ulici.

Dlouholetá tradice Spolku Vltavan v Praze, kdy bylo samozřejmostí, že vždy prvního září vyhrávala spolková kapela Vltavanka a krojovaní členové spolku vítali prvňáčky při vstupu do první třídy byla přerušena zrušením základní školy ve Vratislavově ulici. Velká část dětí i učitelského sboru přešla do základní školy v Botičské ulici. Tam také pokračovala tradice vítání prvňáčků, ale již bez spolkové kapely.

Zrušením školy v Legerově ulici byla 1.září obnovena výuka v základní škole ve Vratislavově ulici. Na první výborové schůzi spolku po prázdninové přestávce jsme byli požádáni panem ředitelem školy zda bychom opět neobnovili vítání prvňáčků. Pět krojovaných členů spolku 1.září přivítalo 15 žáčků první třídy. Na památku jejich prvního kroku do velkého života jsme předali pamětní list, spolkové suvenýry, papírové parníky a sáček sladkostí. S přáním aby se jim ve škole líbilo jsme se s letošními žáčky obnovené základní školy ve Vratislavově ulici rozloučili. Věřím,že v tradici, která má hluboké kořeny budeme pokračovat i když bez spolkové kapely.