Vltavanská slavnostní mše

V předvečer oslav 140.výročí založení spolku Vltavan byla sloužena mše za zemřelé bratry a sestry v plaveckém kostelíčku Nejsvětější Trojice v Podskalí, Trojické ulici.

Mše

Bohoslužba, kterou celebroval čestný člen spolku Vltavan v Praze arcibiskup pražský mons.Dominik Duka zaplnila zcela malý, ale hezký kostelíček. Na slavnostní mši přijeli také bratři a sestry z bratrských spolků z Davle a Štěchovic. Mons.Duka velice hezky promluvil o řece Vltavě, živitelce tehdejších řemesel jako bylo vorařství, těžba a plavení dřeva, rybářství.

Promluvil také o vzájemné lásce mezi lidmi, mezi spolky a jeho slova potom použil bratr předseda Dolejší z Davle v jeho zdravici při hlavních oslavách 140.výročí trvání spolku na slavnostní schůzi v Emauzách. Po skončení mše jsme se sešli v učebně fary kostela na neformálním posezení při malém pohoštění s panem arcibiskupem. Při té příležitosti bylo páteru Šplíchalovi uděleno čestné členství spolku, které máme připraveno i pro duchovního správce kostela Nejsvětější Trojice pátera Veselého, který je v nemocnici. Předáme při příležitosti konání mše za zemřelé před Svatodušními svátky.

Posezení po mši