Vltavanské památníky

Je již tradicí, že spolek Vltavan se často vrací ke své bohaté historii. Ve druhé polovině 20. století dokonce vzniklo několik památníků, které oslavují staré plavecké řemeslo.

Prvním památníkem je deska na skále nedaleko šumavské obce Kvilda, u pramenu řeky, na níž závisely životy všech plavců, vorařů, pískařů, ledařů i obchodníků se dřevem podél jejího toku i přítoků. Památník zbudovaly a slavnostně 8. srpna 1970 společně odhalily všechny čtyři bratrské vltavanské spolky – Praha, Davle, Štěchovice a Purkarec. Při odhalení zaznělo několik projevů a byla přečtena i oslavná báseň pražského bratra Rudolfa Dlabače. Hold a vděk řece je na desce vyjádřen jen dvěma prostými slovy: „Vltavě – živitelce“. Na toto místo se jezdívá na výlety spojené se slavnostními průvody, kladením kytic a společenskými večery.

Památník u výtoňské dřevařské celniceU Výtoně byly v roce 1971 u příležitosti stého výročí založení spolku nainstalovány vltavské balvany s vyrytým spolkovým znakem a nápisem „Na paměť podskalských plavců – vorařů“. Autorem byl akademický sochař Jiříkovský ve spolupráci s br. J. Otčenáškem. Balvany jsou umístěny na trávníku jižně od budovy Výtoně, která stojí v dolíku, na úrovni původního vltavského pobřeží.

Místo, na němž byl 28. 5. 1978 slavnostně odhalen další památník, byl jižní cíp Císařské louky při ústí smíchovského háfnu, kde byl po r. 1890 vybudován vorový přístav. Tady pražský Vltavan umístil velikou kotvu na betonový blok se štítkem vysvětlujícím, že zde byl počátek tzv. potahové stezky.28. 5. 1978, odhalení památníku – začátek potahové stezky, Císařská louka Odtud vycházeli středočeští a jihočeští plavci a povozníci s koňskými potahy po kamenné navigační cestě, 28. 5. 1978, odhalení památníku – začátek potahové stezky, vybudované podle typu terénu střídavě na pravém i levém břehu. Říkalo se tomu „vodní koňka“. Koně táhli proti proudu prázdné nákladní lodi, šífy, které vozily do Prahy především obilí a stavební kámen. Tento památník zanikl. Zůstal jen onen betonový blok s několika otvory, kotva dnes zdobí vstup do nedalekého objektu jachtařského klubu, kovový štítek asi skončil ve sběru.

Poslední památník vznikl v roce 2006 jako vzpomínka na místo založení spolku Vltavan. Je to tmavošedá deska na domě na rohu Rašínova nábřeží a Plavecké ulice. Na pamětní desce je zobrazen původní starý dům a nápis informuje: Na tomto místě stával do roku 1912 dům čp. 405 s památným hostincem U Hejduků. Zde byl 11. června 1871 založen Spolek vzájemně se podporujících plavců, rybářů a pobřežných Vltavan v Praze. Deska byla slavnostně odhalena na podzim v roce oslav 135. výročí založení spolku.

Hostinec U Hejduků v roce 1909

Na pamětní desku na domě s vchodem z Plavecké ul. č. 2 byla přenesena fotografie, která je totožná s obrazem na malířském stojanu, který znázorňuje Hostinec U Hejduků v roce 1909, tj. několik let před jeho demolicí (deska je umístěna na nábřežní straně domu). Autor není znám, nevylučujeme možnost, že jde o atelier malíře V. Koutského, čestného člena spolku.