Tryzna za utonulé u sochy Vltavy 2015

V neděli 1.listopadu se konala u mostu Legií v Praze, u sochy Vltavy, tryzna (smuteční vzpomínka) za utonulé na českých řekách.Tryzna za utonulé 2015 048Tryzna za utonulé 2015 052

V 15 hod. za zvuku slavnostních fanfár Křídlovanky přirazila motorová loď Odra k molu u mostu Legií, kde převzali smuteční věnec a kytice členové spolku.Tryzna za utonulé 2015 054

Smuteční obřad byl zakončen písní ,, Čechy krásné Čechy mé ,, a za zvuků fanfár odrazila Odra od mola a odplula k přístavišti u Palackého mostu.