Vodní doprava na Vltavě před sto lety

Informace o akci „Vodní doprava na řece Vltavě před 100 lety“

Sestry a bratři, jak už asi víte, chystáme na září letošního roku výše uvedenou akci, která bude probíhat od 17.9. do 28.9. na náplavce na Rašínově nábřeží na Výtoni. V těchto místech bude u navigace přistaven ponton o rozměrech 20 x 8 m, na kterém bude akce probíhat.
Akci zahájíme 17.9., kdy začneme loupat kůru z kmenů pro vor. Tato práce, která by měla trvat cca 3 dny bude probíhat na náplavce. Další práce pak již budeme realizovat na přistaveném pontonu, kde budou bratři z Purkarce stavět 3 tabule voru. Vor bude menší, tabule o rozměru cca 5 x 4 m.
Současně bude dne 17.9. přistaven k molu šíf, který tam bude vystaven po celou dobu akce a bude přístupný veřejnosti. S Paroplavbou jednáme o možnosti, že by šíf mohl některé dny brát i návštěvníky na krátkou projížďku po Vltavě.
V průběhu akce budou ještě některé dny probíhat mimořádné akce jako je oficiální zahájení za účasti ministra dopravy, který převzal nad akcí záštitu, křest šífu atd..
Přesný program projednáváme nyní s firmou TCP /správa náplavky/ a budeme Vás včas informovat.
Stavba šífu, kterou provádí fa. Kolumbus 92 v.o.s., již začala jak můžete vidět na přiložených fotografiích. Celá akce je realizována za podpory ministerstva dopravy, ministerstva kultury, magistrátu hl.m. Prahy, Paroplavby, Povodí Vltavy a Lesů ČR.
Jsme přesvědčeni o tom, že celá akce bude významnou propagací všech vltavanských spolků a umožní veřejnosti po mnoha letech opět vidět a poznat co je to šíf a seznámit se s historií vorařství a šífařství.
K realizaci této akce budeme potřebovat pomoc všech spolků především v den zahájení
17.9. a také v den likvidace 28.9. Dále budeme potřebovat Vaši pomoc při zajišťování informačního servisu, který chceme návštěvníkům poskytovat tím, že na místě budou po dobu konání akce, každý den minimálně 2 vltavané v krojích, kteří budou poskytovat informace o historii vorařství a šífařství a také o historii a činnosti vltavanských spolků. Informační materiál připravíme. Informační servis by měl fungovat denně od 10.00 do 18.00 hod.
Na mimořádné akce jako je oficiální zahájení, křest atd., budou kromě našich partnerů a hostů pozváni též členové všech našich spolků. Jakmile budeme znát detailní program budeme Vás informovat.

Jaroslav Camplik

 

Prezentace1. – 4.července 2018pptx