Podzimní dvoudenní zájezd do Českého Švýcarska

Hřensko 02Je sobota, půl sedmé a na rohu ulic Na hrobci a Vyšehradské se scházejí členové našeho spolku a jeho příznivci u autobusu, který nás poveze na zájezd. Po naložení zavazadel je čas k odjezdu. Vyrážíme směr severní Čechy. Asi po hodině jízdy od Prahy je první zastávka u „Ruského pomníku bitvy roku 1813“, který byl postaven podle návrhu P. Nobileho v roce 1837 na počest hrdinného boje ruských vojsk proti napoleonskému sboru generála Valdamma ve dnech 29.-30. 8. 1813 v bitvě u Chlumce. Na vrcholu pomníku je bohyně vítězství Niké. Asi sto padesát metrů za pomníkem je společný hrob. Po prohlídce tohoto památného místa pokračujeme dál k severu.

Celý příspěvek „Podzimní dvoudenní zájezd do Českého Švýcarska“

Ohlédnutí za zahájením paroplavební sezóny s účastí spolku Vltavan v Praze

Dne 1. 5. 2007 byl náš spolek pozván na zahajovací plavbu sezóny na trase „Praha – Slapy a zpět“, která se uskutečnila za krásného slunečného počasí historickým kolesovým parníkem „Vyšehrad“. Účastnili jsme se v dosti hojném počtu v našich krásných krojích a určitě jsme byli ozdobou této zahajovací plavby. Současně s námi absolvovali tuto plavbu i členové našich spřátelených vltavanských spolků, ale i starostka Štěchovic.

Celý příspěvek „Ohlédnutí za zahájením paroplavební sezóny s účastí spolku Vltavan v Praze“