Řeč starého Podskalí

Výrazivo spojené s prací na vodě bylo součástí mluvy všech, kteří žili roztroušeně podél celého toku Vltavy a jejích přítoků a zabývali se voroplavbou a řemesly s ní spojenými. V jednom území, na tu dobu poměrně dosti rozlehlém, však byli tito lidé odpradávna soustředěni. Tvořili samostatnou obec a jejich řeč se stala běžně užívaným jazykem i pro všechny ostatní místní obyvatele. Tímto místem bylo pražské Podskalí. Tam mluva lidí byla nejen profesním slangem, ale i teritoriálním nářečím.

(Pokračování textu…)

Zrod Vyšehradského tunelu a začátek zániku starého Podskalí

Za starých časů byla voroplavba a obchod s dřevem v plném rozmachu po obou březích naší řeky živitelky Vltavy. Původně se obchodovalo hlavně v Podskalí, kde se určovalo a vybíralo clo na celnici zvané Výtoň. Název vznikl z toho, že se zde z každé vorové tabule vytínaly kmeny a jimi se platilo. Později obchod s dřevem probíhal také na Smíchově a v Podolí.

(Pokračování textu…)

Z historie dávné minulosti až po současnost

Obchod s dřevem kvetl v Podskalí od nepaměti. V roce 1088 zavedl kníže první český král Vratislav II. clo zvané Výton a část poplatků z tohoto cla nařídil odvádět jím založené vyšehradské kapitule. Toto nařízení se v dalších dobách měnilo, ale bylo to plavectví a dřevný obchod, který později dal Podskalí zvláštní ráz i význam a učinily z něj velmoc, která po několik století ovládala dřevným trhem rodící se hlavní město českého království.

(Pokračování textu…)

Jaro v Podskalí

Na jižním okraji dnešního Karlova náměstí (původně Dobytčího trhu) a kolem kostela a kláštera Na Slovanech (v Emauzích), se konala každé velikonoční pondělí slavná pouť.

(Pokračování textu…)

Podskalské jesle

Vánoční čas má dva hlavní symboly: betlém a stromeček. Děti v 19. století měly však ještě něco navíc. Říkalo se tomu JESLE . Byl to betlém a zároveň představení loutkového divadla.

(Pokračování textu…)